Châu đã đạt 7.5 IELTS Overall, với hai số điểm 8.5/9.0 read listen ra sao?

IELTS Connect

Châu đã đạt 7.5 IELTS Overall, với hai số điểm 8.5/9.0 read listen ra sao?

Châu’s journey

Con ước mơ gì?
“Dạ con muốn dùng những kiến thức của mình để cống hiến cho xã hội, phát triển kinh tế đất nước” – Lý Ngọc Trân Châu, 1999. (sinh viên đại học Bách Khoa, khối ngành Tự động hoá) IELTS 7.5, Lis Read 8.5/9.0

“Attitude is everything”- Châm ngôn sống của Châu.
Thái độ là yếu tố quyết định.

Châu đi học đều đặn, luôn tuân thủ việc tự học ở nhà dùng platform online, nộp essay đầy đủ và học + vận dụng 600 từ vựng học thuật để áp dụng cho kĩ năng Writing, Speaking IELTS nói riêng, và cho cuộc sống nói chung.

IELTS CONNECT may mắn chứng kiến được quá trình nỗ lực, đến hành động, và gặt được kết quả của Châu.

Who’s next? 
Chúng tớ – team IC đã sẵn sàng viết tiếp những câu chuyện thành công của bạn, xa hơn ở việc dừng lại chinh phục điểm số IELTS.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.