SAT PLACEMENT TEST ONLINE

IELTS Connect

SAT PLACEMENT TEST ONLINE

Xin chào các bạn, hãy bấm vào link bên dưới để test đầu vào SAT nha.

 

SAT-Placement test

 

 

Đây là lịch học SAT: