Author: lekhanh

IELTS Connect

Đôi điều về chúng tôi ♥️

IELTS CONNECT Tại Ielts Connect, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những trải nghiệm tốt nhất về chương trình đào tạo Ielts từ cơ bản đến nâng cao trên nền tảng tiếng Anh học thuật. Sự kết hợp giữa các tiết dạy trên lớp và phần mềm online làm bài tập tại nhà sẽ…
Read more

Online Syllabus ( FOUNDATION)

  Objectives: At the end of the course, learners should be able to: • understand the basic grammar rules for communicating efficiently • be aware of IELTS test format for better pre-test preparation • deal with all types of questions in terms of speaking, reading and listening • know how to write an essay to…
Read more